ZAKRES USŁUG NOTARIALNYCH

Kancelaria notarialna świadczy usługi dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, spółek i firm, a także innych podmiotów prawa. Na spotkania należy umawiać się telefonicznie lub mailowo. Wówczas ustalany jest dogodny termin dla obydwu stron, a także udzielane są podstawowe informacje na temat współpracy.

Notariusz Monika Szyndak świadczy rzetelne usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompetentne wykonywanie czynności notarialnych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu potrafi odnaleźć najlepsze rozwiązania w zakresie kwestii prawnych dla każdego Klienta. Dba o to, by współpraca z kancelarią była zawsze owocna i satysfakcjonująca. Wskazuje na możliwości, jakie stoją przed Klientem i doradza w wyborze najlepszych opcji. Tłumaczy niejasne zagadnienia i przedstawia dalsze kroki w postępowaniu prawnym. Oferuje więc kompleksową współpracę, która ma korzystny dla Klienta przebieg.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Monika Szyndak dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów
  a także:
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

Za wykonane czynności notarialne notariusz w Rzeszowie pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Oprócz taksy notarialnej, w imieniu państwa polskiego, notariusz pobiera również podatki i opłaty. Są to przede wszystkim podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn czy opłaty sądowe. Wymienione podatki i opłaty przekazywane są do odpowiednich instytucji państwowych.

Wysokość opłat za usługi jest uzależniona od rodzaju sprawy i ustala ją notariusz na podstawie zgromadzonych informacji oraz wykonywanych czynności notarialnych. W sprawach nieskomplikowanych i typowych kancelaria może od razu powiadomić Klienta o kosztach usług.

Informacje oraz porady są udzielane bezpłatnie.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.